Michael Höpfner, Liu Bu Qiao Zie Jie, Hangzhou, 30° 13' 39.09" N, 120° 10' 13.75" E, 23/09/2012

hoepfner_hangzhou1_0.jpghoepfner_hangzhou2.jpg
hoepfner_hangzhou3.jpghoepfner_hangzhou4.jpg